کد: شهدای لوداب - اشعار در مورد شهدا

تعداد بازديد :  
تاريخ : جمعه پنجم خرداد ۱۳۹۱

عنوان : مسعود عباس زاده/ گفتند:.... گفتيم:... /غزل
موضوع :اشعار در مورد شهدا
آن روزها ما نه تنها شوق شهادت نكرديم
شعري نخوانديم حتي، از تو حمايت نكرديم

شب ناگهان آمد و ما در وسعت سبز جنگل
بد مستي گرگها را ديديم و جرات نكرديم

در خلوت شب نشستيم با ياد گيسوي ليلا
اما به ياد تو حتي، يك لحظه خلوت نكرديم

آتش به آتش دويدي، سنگر به سنگر شكستي
از زخم هاي تو اما هرگز حكايت نكرديم

گفتيم: اينان كه رفتند در حسرت نام و نانند
تو ترك جان كردي اما ما ترك غيبت نكرديم

در سايه خود نشستيم با شعرهاي شبانه
دست دعا را نديديم از عشق صحبت نكرديم

گفتند: با كاروان ها خوش بود معراج دل ها
گفتند: آيا شما هم... گفتيم فرصت نكرديم

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال توسط محمد امین سازگاری